Contributie

Voor het seizoen 2018-2019 zijn de contributies vastgesteld in de ALV.

Een verenigingsjaar loopt van 1 augustus (lopend jaar) t/m 31 juli (volgend jaar).

contributie

kunstgrasbijdrage

Senioren

€ 310,00

€ 25,00

Senioren trim

€ 200,00

€ 25,00

**Senioren Student

€ 225,00

€ 25,00

*Junioren A enB

€ 290,00

€ 25,00

*Junioren C enD

€ 275,00

€ 25,00

Junioren E

€ 250,00

€ 25,00

Junioren F

€ 175,00

€ 25,00

Benjamins/Funkey

€ 75,00

Niet-spelende leden

€ 50,00

Donateurs

€ 30,00

Jeugdleden alleen trainen

€ 150,00

€ 25,00

Maximale gezinscontributie

€ 1000,00

incl. kunstgras,excl. zaalcontributie

Opslag bij betaling na 2e herinnering

€ 25,00

Entreegeld (inclusief Clubcard)

€ 55,00

 

* A t/m D (toeslag selectie-/opleidingsteams) € 25,00

**Om in aanmerking te komen voor het studententarief geldt de voorwaarde dat je een voltijd MBO- of HBO-studie volgt of voltijd studeert aan de Universiteit. Een middelbare scholier of een deeltijdstudent komt dus niet in aanmerking voor het studententarief. Graag ontvangen wij een bewijs dat je inderdaad student bent. Dit kan door middel van een recente studentenpas of bewijs van inschrijving voor je studie. Hierop moet het huidige studiejaar duidelijk zichtbaar zijn. Dit bewijs dient uiterlijk voor 30 september van het kalenderjaar in ons bezit te zijn. Mail naar [email protected]

Incasso is mogelijk in twee termijnen (oktober en maart). U dient dit door te geven voor 30 september van het kalenderjaar aan [email protected].