Vorige

Agenda ALV 29 januari beschikbaar

14-1 Nieuws De agenda voor de Algemene Leden Vergadering van maandag 29 januari 2024 is bekend en ook beschikbaar achter de inlog.

De inloop is vanaf 19:30 uur en de vergadering start om 20:00 uur in het clubhuis. Jij bent er toch ook bij? Het nieuwe bestuur wordt dan gepresenteerd. 

De notulen van de ALV van 22 november en de stukken van de jaarrekening 2022.2023 volgen nog. Zodra deze online staan, plaatsen we daar een nieuwsbericht over. 

Agenda Algemene Leden Vergadering DHV

 

Datum          : maandag 29 januari 2024

Aanvang       : 20:00 uur

Locatie         : Clubhuis DHV

 

          Opening

 

          Ingekomen stukken

 

          Mededelingen

 

          Notulen 

-               12-4-23

-               6-9-23

-               22-11-23

 

          Financiën

          Toelichting jaarrekening 2022/2023

          Kascie beoordeling jaarrekening

          Jaarrekening 2022/2023 (stemmen)

 

          ‘Rondje langs de velden’

 

          Benoemingen bestuur

-               Rob Muller (aftredend en niet herverkiesbaar)

-               Jody Wevers (aftredend en niet herverkiesbaar)

-               Pieter van Andel (aftredend en herverkiesbaar)

-               Atze Bosma (a.i. voorzitter)

-               Patricia van Dijk (secretaris)

-               Floris Scheurleer (penningmeester)

-               Olaf Zernitz (hockey)

-               Pepijn Hillenius (bar en evenementen)

 

          Rondvraag

 

          Afsluiting

 
14-1-2024