Vorige

Marinus des Tombe

2-7 Nieuws

In het begin van deze eeuw meldt zich een echtpaar aan, dat graag hand en spandiensten wil verrichten voor DHV. Een behoorlijk uniek aanbod dat in de geschiedenis van de club nog niet vaak is voorgekomen. Zij heten Marinus en Sandra des Tombe en al spoedig zijn zij op zaterdag te vinden achter de bar. Bovendien is Marinus nooit te beroerd om een wedstrijd te fluiten. Ook bij opknapbeurten of grote schoonmaak van het clubhuis zijn zij altijd paraat. Een heel bijzonder echtpaar dat ‘zomaar’, zonder directe binding met de club hun diensten hebben aangeboden aan DHV.

Vorige week bereikte ons het droevige bericht dat Marinus op 22 juni j.l. op slechts 73-jarige leeftijd is overleden na een kort ziekbed.
Wij gedenken hem met eerbied en wensen Sandra en hun kinderen alle kracht om zonder Marinus verder te gaan.

 

DHV is hem dankbaar!

 
2-7-2024