ABN AMRO Bank Hoofdsponsor

ABN AMRO Bank

Onze waarden

ABN AMRO is een organisatie met ambitie, en dus continu in beweging. Om daarbij ons eigen karakter te behouden, is onze eenheid verankerd in vier kernwaarden. We verwachten van al onze medewerkers dat ze invulling geven aan deze waarden. Ze zijn de toetssteen bij het realiseren van onze missie en doelstellingen.

Integriteit
ABN AMRO is eerlijk, onpartijdig en objectief. Boven alles staat integriteit, in alles wat wij doen, overal en altijd.

Respect
Wij zijn overtuigd van de waarde van verscheidenheid van inbreng en gelijke kansen voor iedereen. Wij luisteren, zijn begripvol en toegewijd.

Teamwork
Teamwork is de sleutel tot succes als marktleider van financiële oplossingen. Wij staan op één lijn met en voor u, en zijn open en benaderbaar. We leren voortdurend van elkaar en mobiliseren vanuit de hele organisatie kennis en ervaring in het belang van u en van onszelf.

Professionaliteit
Wij stellen de hoogste eisen aan onze professionaliteit. We streven naar innovatie en creativiteit, staan open voor nieuwe ideeën en handelen besluitvaardig en consistent. Wij zijn vastbesloten excellente kwaliteit te leveren, om op die manier langdurige en hechte relaties met u aan te gaan.

Meer over onze waarden en Business Principles leest u in onzevisie op de corporate website van ABN AMRO (Engelstalig).