Contributie

Voor het seizoen 2019-2020 zijn de contributies vastgesteld in de ALV.

Een verenigingsjaar loopt van 1 augustus (lopend jaar) t/m 31 juli (volgend jaar).

contributie

kunstgrasbijdrage

Senioren

€ 320,00

€ 25,00

Senioren trim (niet speelgerechtigd)

€ 210,00

€ 25,00

*Senioren Student

€ 230,00

€ 25,00

Junioren A enB

€ 300,00

€ 25,00

Junioren C en D

€ 285,00

€ 25,00

Junioren E

€ 255,00

€ 25,00

Junioren F

€ 180,00

€ 25,00

Benjamins

€ 95,00

Funkey

€ 85,00

Niet-spelende leden (niet trainen en geen wedstrijden)

€ 55,00

Donateurs

€ 40,00

Jeugdleden alleen trainen

€ 150,00

€ 25,00

Maximale gezinscontributie

€ 1050,00

incl. kunstgras,excl. zaalcontributie

A t/m D toeslag (1e sel teams)

€ 50,00

A t/m D toeslag (2e sel/opl teams)

€ 25,00

Opslag bij betaling na 2e herinnering

€ 25,00

Entreegeld (inclusief Clubcard)

€ 55,00

 


*Om in aanmerking te komen voor het studententarief 201
9-2020 geldt de voorwaarde dat je een voltijd MBO- of HBO-studie volgt of voltijd studeert aan de Universiteit. Een middelbare scholier of een deeltijdstudent komt dus niet in aanmerking voor het studententarief.
Graag ontvangen wij een bewijs dat je inderdaad student bent. Dit kan door middel van een recente studentenpas of bewijs van inschrijving voor je studie. Hierop moet het huidige studiejaar duidelijk zichtbaar zijn.

De aanmelding studententarief, voorzien van bovengenoemd bewijs, dient uiterlijk 30 september 2019 te zijn aangemeld op [email protected]

Incasso is mogelijk in twee termijnen (oktober en maart). U dient dit door te geven voor 30 september van het kalenderjaar aan [email protected].