Contributie

Voor het seizoen 2022-2023 zijn de contributies vastgesteld in de ALV.

Een verenigingsjaar loopt van 1 augustus (lopend jaar) t/m 31 juli (volgend jaar).


contributie

kunstgrasbijdrage

Senioren

€ 320,00

€ 25,00

Senioren trim speelgerechtigd (incl 7 wedstrijden)

€ 280,00


€ 25,00

Senioren trim alleen trainen

€ 210,00

€ 25,00

*Student

€ 230,00

€ 25,00

Junioren A enB

€ 300,00

€ 25,00

Junioren C en D

€ 285,00

€ 25,00

Junioren E

€ 255,00

€ 25,00

Junioren F

€ 180,00

€ 25,00

Benjamins

€ 95,00


Funkey

€ 85,00


Niet-spelende leden (niet trainen en geen wedstrijden)

€ 55,00


Donateurs

€ 40,00


Jeugdleden alleen trainen

€ 150,00

€ 25,00

Maximale gezinscontributie

€ 1050,00

incl. kunstgras,excl. toeslagen en zaalcontributie

A t/m D toeslag (1e sel teams):

JA1, JB1, JC1, JD1

MA1, MB1, MC1 en MD1€ 50,00A t/m D toeslag (2e sel/opl teams):

JB2

MA2, MB2, MC2, MC3 en MD2, MD3€ 25,00Opslag bij betaling na 2e herinnering


€ 25,00


Entreegeld (inclusief Clubcard)

€ 55,00


  • Incasso veldhockey in 3 termijnen, t.w.: eind september, eind november en eind april van het lopende seizoen. De toeslagen worden bij de eerst te betalen termijn in rekening gebracht.
  • Incasso zaalhockey in 1 termijn, t.w.: eind januari. Voor de zaaltarieven verwijzen wij u naar: Zaalhockey


* Student

Om in aanmerking te komen voor het studententarief 2022-2023 geldt de voorwaarde dat je een voltijd MBO- of HBO-studie volgt of voltijd studeert aan de Universiteit. Een middelbare scholier of een deeltijdstudent komt dus niet in aanmerking voor het studententarief.

Graag ontvangen wij een bewijs dat je inderdaad student bent. Dit kan door middel van een recente studentenpas of bewijs van inschrijving voor je studie. Hierop moet je naam en het huidige studiejaar duidelijk zichtbaar zijn.


De aanmelding studententarief, voorzien van bovengenoemd bewijs, dient uiterlijk 15 september 2022 te zijn aangemeld op [email protected]


** Oldstars leden ontvangen dit seizoen 2022/2023 een korting van 50% de contributie komt neer op 117,50 euro.