Contributie 

Contributieregeling 2016 - 2017

Voor het seizoen 2016-2017 zijn de contributies vastgesteld in de ALV.

.

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Het lidmaatschap loopt automatisch door tenzij de schriftelijke opzegging is ontvangen voor 1 juni van het lopende jaar.

Opzeggen kan alleen per email aan [email protected]. Hierin graag vermelden: lidnummer, naam, geboortedatum en reden van opzegging. Dit kan tot uiterlijk 1 juni van het lopende seizoen.

U ontvangt per mail een bevestiging van uw opzegging. Alleen dan is deze opzegging geldig.contributie

kunstgrasbijdrage

Senioren

€ 310,00

€ 25,00

Senioren trim

€ 200,00

€ 25,00

**Senioren Student

€ 225,00

€ 25,00

*Junioren A en B

€ 290,00

€ 25,00

*Junioren C en D

€ 275,00

€ 25,00

Junioren E

€ 250,00

€ 25,00

Junioren F

€ 175,00

€ 25,00

Benjamins/Funkey

€ 75,00


Niet-spelende leden

€ 50,00


Donateurs
€ 30,00

Maximale gezinscontributie

€ 1000,00


incl. kunstgras, excl. zaalcontributie

Opslag bij betaling na 2e herinnering

€ 25,00


Entreegeld (inclusief Clubcard)

€ 55,00

   

.

Jeugdleden die alleen wekelijks meetrainen betalen een contributie van € 150,-- (exclusief kunstgrasbijdrage) per seizoen.

.

* A t/m D (toeslag selectie-/opleidingsteams)  € 25,00

.

Het bestuur heeft voor het seizoen 2016-2017 de volgende teams als selectie of opleidingsteam aangemerkt: Junioren Jongens A1, B1, C1, D1 en D2 en bij de Junioren Meisjes A1, B1, B2, C1, C2, D1 en D2

.

** Om in aanmerking te komen voor het studententarief geldt de voorwaarde dat je een voltijd MBO- of HBO-studie volgt of voltijd studeert aan de Universiteit. Een middelbare scholier of een deeltijdstudentkomt dus niet in aanmerking voor het studententarief. .
. 
Graag ontvangen wij een bewijs dat je inderdaad student bent. Dit kan door middel van een recente studentenpas of bewijs van inschrijving voor je studie. Hierop moet het huidige studiejaar duidelijk zichtbaar zijn. Dit bewijs dient uiterlijk voor 15 oktober 2016 in ons bezit te zijn.
.

Incasso is mogelijk in twee termijnen (oktober en januari). U dient dit door te geven voor 15 augustus 2016 aan [email protected]


 
Handige schema's
Acties


Jaarplanning
Digitaal wedstrijdformulier

iOS app Android app

Agenda
26-6    training MC2
27-6    training MB1
27-6    training JD1
28-6    training MD1
28-6    training MB1
28-6    training MC3
29-6    training MC2
29-6    training MA1
Hele agenda
Vandaag jarig
Soraya Broerse-Kriesch
Paul van Dijk
Ismay Stegeman
Laatste verslagen
Nog geen verslagen.