Vorige

Afkopen clubdienst voor 17 augustus

2-6 Nieuws

Afkoop clubdienst mogelijk voor € 70,--

Indien gewenst dan doorgeven uiterlijk 17 augustus 2022


Clubdienst

Van elk lid van de jongste jeugd en junioren wordt van de ouders verwacht 1 of meerdere clubdiensten te draaien, tijdens het veldseizoen, tijdens het zaalseizoen kan dit ook op een zondag zijn. 1e coaches, commissieleden, ouders van alleen Funkeys/benjamins en F-jeugd zijn vrijgesteld van club dienst. 


Het hockey jaar loopt van september t/m juni het jaar erop. 

Een aantal weken vóór uw clubdienst ontvangt u via e-mail bericht.  Ook krijgt u in de week voorafgaand nog een herinnering. Wanneer u niet kunt, dient u zelf voor vervanging te zorgen.


Deze clubdienst kan (alleen) aan het begin van het seizoen afgekocht worden voor € 70,--. per gezin. Wilt u gebruik maken van de afkoopregeling, dan verzoeken wij u per omgaande een mail te sturen aan [email protected], in ieder geval voor 17 augustus a.s. Vermeld hierbij ook de namen van uw kind(eren) en het team waarin deze zit(ten). Het afkoopbedrag wordt dan gelijk met de contributie in rekening gebracht en geïnd. 


LET OP Heeft u vorig seizoen de clubdienst afgekocht en wilt u dat aankomend seizoen ook? Dan dient u toch opnieuw uw keuze voor afkoop per mail door te geven voor komend seizoen.


Vragen en opmerkingen kunnen per mail gestuurd worden aan [email protected].

Lydia Gerritsma, zaterdagbarcoördinator DHV


 
2-6-2022