Van de arbitrage: de hoge bal
8-1-2018  | 

In de zaal mag de bal niet hoog gespeeld worden. Dat is wel zo veilig. Maar hoe zit het nu precies?

 

In de spelregels staat bij regel 9.9: Spelers mogen de bal niet van de grond omhoog spelen, behalve bij een schot op goal.

Daar staat ook nog bij aangetekend: het is geen overtreding als de bal zonder opzet minder dan 10 cm van de grond komt, tenzij de tegenstander hierdoor de bal niet rechtmatig kan spelen of een actie kan inzetten (tackle).

Daarnaast geldt bij een hoge bal ook nog regel 9.10: Spelers mogen de bal niet spelen wanneer deze in de lucht is.

Daar hebben we het als scheidsrechters (en ook als spelers en coaches) mee te doen. In de praktijk blijkt het echter wat genuanceerder en gecompliceerder te liggen.

 

Omdat we willen dat het spel zoveel mogelijk doorgaat en er alleen gefloten wordt als het echt nodig is, gelden vanuit de KNHB de volgende richtlijnen bij het fluiten voor een hoge bal. 

Je fluit alleen voor een hoge bal als:

-          deze gevaar oplevert of

-          deze de tegenstander hindert

 

Bij het terugkomen van een bal van de keeper zijn er twee mogelijkheden:

-          De bal werd laag gespeeld en komt hoog terug. Is er gevaar of hinder, dan geef je een strafcorner.

-          De bal werd hoog gespeld en komt hoog terug. Alleen als het gevaarlijk is, geef je een strafcorner. Let op: gevaarlijk spel kan alleen als er spelers van het andere team in de buurt staan. Gevaarlijk spel kan nooit richting een eigen speler.

 

Ook bij een doelpoging moet je dus goed uitkijken of er gevaar is. Als een speler dichtbij staat, is er al snel gevaar. Je kunt als speler dus niet achteloos de bal hoog op doel spelen terwijl er iemand voor je staat. 

In de doelmond gelden echter andere regels. Daar geldt dat iedereen die daar staat weet dat het gevaarlijk is. Daar beoordeel je dus niet op gevaar. De bal baan van de bal moet wel echt richting het doel zijn en niet ernaast. Anders fluit je toch af.

Ook als een hoge bal op doel nog wordt aangeraakt door een aanvaller, is het geen schot meer op goal, maar een pass en moet je hem dus affluiten. Dit gebeurt vaak als het een slap stuiterballetje is die richting het doel stuitert. Zodra een aanvaller hieraan zit, is het geen schot op goal meer.

 

Een hoog schot op goal mag door de verdediger in de lucht worden gestopt met een stick die niet beweegt. Ook hier beoordeel je alleen op het gevaar dat de terugstuiterende bal veroorzaakt. Niet op hinder.

 

Voor de beoordeling van hinder kijk je of er een andere speler in de buurt staat die de bal wil en kan spelen. Zo niet, dan mag de bal wel 30 cm opstuiteren zonder dat je af hoeft te fluiten. Een aanvaller die bijvoorbeeld helemaal alleen op de helft van de tegenstander staat en een bal krijgt aangespeeld, mag deze best flink laten opstuiteren bij aanname. Niemand anders dan de speler zelf heeft er last van. De bal moet wel weer op de grond zijn voordat hij aangeraakt mag worden door de aanvaller!

Maar ook een aanvaller die een verdediger in zijn rug heeft die een blok zet (en de bal dus niet kan en wil spelen), mag de bal best flink laten opstuiteren. 

 

Is er echter een speler in de buurt en kan deze de bal spelen, dan kan 5 cm al hinder zijn. Ook een bal die over een stick wordt gespeeld, is natuurlijk altijd hinder en moet je affluiten.

 

Zo blijkt eenvoudige regel in de praktijk toch tot veel discussie te leiden. Iedere scheidsrechter zal hier ook op zijn eigen manier mee omgaan. Tast als speler dus af wat bij deze scheidsrechter wel en niet geoorloofd is. Eventueel kun je in de rust op beschaafde toon met de scheidsrechter overleggen hoe hij regel 9.9 interpreteert.


terug naar vorige scherm
Handige schema's
Acties


Jaarplanning
Digitaal wedstrijdformulier

iOS app Android app

Agenda
22-10    Matchplay Hockeykamp
25-10    oefenwedstrijd JB1
30-10    KNHB
20-11    Presentatie hal door Polyned
2-3    Oefenwedstrijd MA1
15-6    KNHB Slotdag Jongste Jeugd
Hele agenda
Vandaag jarig
Bjarni van Berkum
Jacques Coppiens
Peter Timmermans
Laatste verslagen
Nog geen verslagen.